برنامه ریزی فروش  و تحویل سفارش

با داشتن برنامه ریزی فروش، شما و مشتریان و در حالت کلی تما‌می‌ افرادی که به نوعی در فرآیند خرید مشارکت دارند از انجام درست و به موقع فرآیند معامله اطمینان پیدا خواهند کرد. همچنین هرچه کاری بزرگ‌تر باشد احتمال اشتباه انجام دادن آن نیز بیشتر ‌می‌شود. با کمک برنامه فروش، فرآیند فروش به اجزای کوچک‌تر و قابل کنترل‌تری تبدیل ‌می‌شود. در نتیجه امکان رخداد خطا در آن نیز به حداقل خواهد رسید و فرآیند فروش به بهترین شکل مدیریت خواهد شد. 

امکانات

معرفی لیست محصول

پیگیری پیش فاکتورها و دلیل عدم تایید توسط مشتری

مشاهده میزان مانده هر سفارش

معرفی لیست راننده 

مشاهده میزان مواد اولیه مورد نیاز برای ماه‌های آتی برای تحویل 

مشاهده وضعیت سفارشات

تعیین فازبندی تحویل

:ارسال پیامک به مشتری برای هر فعالیت
ایجاد سفارش -
تغییر وضعیت سفارش -
اطلاعات راننده -

محصولات

همیار تردد

بیشتر

مدیریت فروش

بیشتر